Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Proha Oy (Y-tunnus: 2959762-1)
Ahventie 4 B
02170 Espoo

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Vesa Olsson
Puhelin +358 204 362 000
Sähköposti vesa.olsson@proha.com

REKISTERIN NIMI

Proha Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Proha Oy (Y-tunnus: 2959762-1)
Ahventie 4 B
02170 Espoo

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Vesa Olsson
Puhelin +358 204 362 000
Sähköposti vesa.olsson@proha.com

REKISTERIN NIMI

Proha Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröity Proha Oy:n mahdolliseksi asiakkaaksi tai asiakkaaksi, on ostanut Proha Oy:ltä ohjelmistoja ja/tai palveluita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Proha Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Proha Oy:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja käytetään Proha Oy:n viestinnän ja mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Proha Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Proha Oy:n markkinoinnin ja asiakassuhteen ylläpitämiseen.

Proha Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. sähköpostiosoitteiston koostamiseen sähköisen uutiskirjeen tai muun markkinointiviestinnän lähettämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Proha Oy:lle sähköpostitse sales@proha.com tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Yritys, jonka palveluksessa henkilö on
Yrityksen postiosoite
Puhelinnumero
Matkapuhelinnumero
Titteli tai positio

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Proha Oy:n käytössä, paitsi Proha Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun kuten sähköisen markkinointiviestinnän tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Proha Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Proha Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Proha Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.