Kaikki rakennushankkeiden tiedot yhdestä paikasta

”Nyt kaikki rakennushankkeiden tiedot löytyvät yhdestä paikasta.”

Intelli R -järjestelmä on ollut Kaarinan kaupungin käytössä toukokuusta 2018 lähtien. Voimakkaasti kasvavassa Kaarinassa on meneillään useita rakennushankkeita, ja kaupungin omasta rakentamisesta on siirrytty rakennuttamiseen. Vanha tietojärjestelmä ei tässä tilanteessa enää palvellut käyttäjien tarpeita, ja sen uudistaminen olisi ollut liian raskas työmaa. Dovre Groupin rakennuttajayksiköiden tarpeisiin kehittämä uusi Intelli R on jo nyt saanut aikaan monia parannuksia aiempiin käytäntöihin.

Käyttäjä on keskiössä

Rakennuttajapäällikkö Markku Leinonen ja toimistosihteeri Mari Asikainen Kaarinan kaupungin teknisistä palveluista ovat olleet tiiviisti mukana Intelli R:n kehitys- ja käyttöönottotyössä. Asikainen ja Leinonen kehuvat Intelli R -järjestelmää erityisesti sen käyttäjälähtöisyydestä. ”Voisi melkein sanoa, että tämä on käyttäjien luoma ohjelma,” Asikainen linjaa. ”Intelli R on ihanteellinen juuri meidän kokoisen muutaman kymmenen käyttäjän organisaation tarpeisiin.”

Eurot ja tunnit kätevästi käsillä yhdessä paikassa

Leinosen ja Asikaisen mielestä merkittävin parannus vanhaan järjestelmään on, että kaikki tarvittava tieto on yhdessä paikassa ja koko ajan saatavilla netin kautta. Vanhalla järjestelmällä etäkäyttö oli hankalaa, mutta nyt ulkopuolisella valvojalla on mahdollisuus koska tahansa päästä kiinni niihin oman kohteen tietoihin, joihin käyttöoikeudet antavat mahdollisuuden. ”Kustannusten lisäksi myös teknisen puolen tiedot löytyvät hyvin, joten Intelli R palvelee erinomaisesti teknisen puolen asiantuntijoita,” toteaa Leinonen.

Katse eteenpäin

Intelli R:n avulla kaupungin rakennuttamisen rahankäyttö kyetään pitämään luotettavasti tavoitekustannusarvion mukaisena. ”Tällaisessa sovelluksessa halutaan ennen kaikkea katsoa eteenpäin”, sanoo Asikainen. ”Toteutuneet kustannukset siirtyvät joka yö järjestelmään, joten tieto on varmasti ajan tasalla. Lautakunnan päättäjille menevissä raporteissa on helppolukuisessa yhteenvetomuodossa koko hankkeen suunniteltu euromäärä ja ennuste lopullisesta summasta, mitä hanke tulee maksamaan.”

Intelli R oli luonnollinen valinta

Kaarinan kaupunki oli mukana KuntaPlus-projektipalvelun toteuttamassa vaatimusmäärittelyssä, jossa kuvattiin rakennuttajaorganisaation hankehallinnan tietotarpeet. Määrittelyn aikana havaittiin, että kaupunkien rakennuttajaorganisaatioilla on hyvin samanlaiset tarpeet ja ettei markkinoilla ole riittävän hyvin näihin tarpeisiin soveltuvaa ohjelmaa.

Dovre Groupilta löytyi kuitenkin Kaarinan tarpeita vastaava ratkaisuehdotus, jota päätettiin lähteä toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä. Päätös oli helppo tehdä, koska aiempien kokemusten pohjalta tiedettiin, että Dovre Groupin organisaatiossa oli projektin läpiviemiseen tarvittavaa osaamista.

”Yhteistyö Dovre Groupin kanssa on toiminut oikein hyvin, olemme olleet tyytyväisiä palveluun. Meillä on selkeät yhteyshenkilöt, jotka ovat helposti tavoitettavissa sähköpostilla tai puhelimella. Myös järjestelmän käyttökustannusten putoaminen on ollut myönteinen asia,” kiittelee Asikainen.

Dovre Groupin puolella ollaan niin ikään tyytyväisiä Kaarinan projektiin. ”Toteutus käyttöön saakka on mennyt juuri niin kuin piti: helmikuun lopussa meillä oli ensimmäinen versio paketissa, ja käyttö alkoi aikataulun mukaisesti toukokuussa”, summaa myyntijohtaja Vesa Olsson.”

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä