Tuotekehitys nopeutuu, kun yksityiskohdat ovat järjestyksessä

Tuotekehityksen ohjaaminen on helpompaa, ja prosessia on voitu nopeuttaa, kun Microsoft Project Online on sovitettu asiakkaan tarpeisiin. Uusien projektien käynnistäminen on helpompaa, kun tuotekehitysprojekteille on luotu mallipohjat. Kaikki projektisuunnitelmat on koottu yhteen järjestelmään, josta saadaan helposti avattua näkymiä resurssikuormitukseen ja -saatavuuteen.

Asiakas

Herrmans Bike Components Oy on kasvava suomalainen yritys, joka on 60 vuoden ajan suunnitellut ja tuottanut komponentteja polkupyöräteollisuudelle: esim. kahvat, valot, ketjusuojat, heijastimet. Yhtiö tarjoaa erikoisratkaisuja ja -tuotteita pyöräilijöille ympäri maailman. Tiivis yhteistyö eurooppalaisten polkupyörävalmistajien kanssa varmistaa yrityksen kilpailukyvyn niin nykypäivän tarpeisiin kuin tulevaisuuden haasteisiinkin. Yhtiön päätoimipisteet sijaitsevat Pietarsaaressa, Saksassa ja Taiwanissa.

Tarve

Saada tuotekehitysprojektit haltuun, jotta lukemattomat yksityiskohdat saadaan toteutettua varmasti oikeassa järjestyksessä ja aikataulut pitämään. Projektipäälliköiden stressiä pitää vähentää siirtämällä yksittäisten muistettavien asioiden hallinta keskitettyyn tietojärjestelmään. Tuotekehitykseen osallistuvien henkilöiden resurssisuunnittelun optimointi on myös tavoitteena.

Ratkaisu

Ratkaisuksi valittiin Prohan toimittamana pilvipohjainen Microsoft Project Online -ohjelmisto. Kokonaisuus muodostuu mm. seuraavista osista
• otettiin käyttöön työkalut projektien suunnitteluun ja hallintaan
• Project Portfolio -näkymät saatiin käyttöön keräämällä kaikki suunnitelmat yhteen järjestelmään
• luotiin projektisuunnitelmien mallipohjat, joilla ohjataan ja nopeutetaan suunnitteluprosessia, jolloin uusien projektien käynnistäminen selkeytyy
• luotiin näkymät resurssikuormitukseen ja resurssien tulevaan saatavuuteen
• hallitaan ratkaisulla projektisalkkujen ylläpito

Asiakaskokemus ja saavutetut hyödyt

“Yhdenmukaiset työkalut ja toimintatavat nopeuttavat tuotekehitystä eli säästävät aikaa ja rahaa. Voimme nyt suunnitella henkilöresurssien tarvetta keskitetysti ja pidemmällä aikavälillä, mikä tehostaa liiketoimintaamme”, kertoo Herrmans Bike Components Oy:n Project Lead Tuomas Verronen.
“Prohan tekemä konsultointi käyttöönottoprojektissa oli laadukasta ja toteutui sovitun aikataulun mukaan”, Tuomas Verronen jatkaa.

Haluatko tutustua Microsoftin projektinhallintaratkaisuihin tarkemmin?
Ota yhteyttä