Välineet

Projektitoiminta on erilaista eri toimialoilla. Tämän vuoksi välineiden pitää olla joustavia, erilaisiin käyttötapoihin sovitettavissa olevia tietojärjestelmiä, jotta ne palvelevat asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla nyt ja myös tulevaisuudessa.

Meiltä saat välineet ja niiden käyttöönoton erilaisten projektien, resurssien, ohjelmien, hankkeiden ja projektisalkkujen johtamiseen. Järjestelmät voit hankkia ostolisensseinä, vuokralle tai palveluna pilvestä.

Teemme välineiden käyttöönoton

  • Suunnittelemme ja johdamme käyttöönottoprojektit
  • Teemme integraatiot muihin tietojärjestelmiin
  • Toteutamme asiakaskohtaiset raportit

Järjestelmämme soveltuvat eri toimialoille niin pienyritysten kuin suurien, globaalien organisaatioiden tarpeisiin.

Välineet

Projektitoiminta on erilaista eri toimialoilla. Tämän vuoksi välineiden pitää olla joustavia, erilaisiin käyttötapoihin sovitettavissa olevia tietojärjestelmiä, jotta ne palvelevat asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla nyt ja myös tulevaisuudessa.

Meiltä saat välineet ja niiden käyttöönoton erilaisten projektien, resurssien, ohjelmien, hankkeiden ja projektisalkkujen johtamiseen. Järjestelmät voit hankkia ostolisensseinä, vuokralle tai palveluna pilvestä.

Teemme välineiden käyttöönoton

  • Suunnittelemme ja johdamme käyttöönottoprojektit
  • Teemme integraatiot muihin tietojärjestelmiin
  • Toteutamme asiakaskohtaiset raportit

Järjestelmämme soveltuvat eri toimialoille niin pienyritysten kuin suurien, globaalien organisaatioiden tarpeisiin.

Ohjelmistot

Camako

Camako tarjoaa helppokäyttöisen selainpohjaisen ohjelmiston organisaatioille, jotka tarvitsevat suoraviivaisen, mutta samalla monipuolisen projektihallintajärjestelmän. Camako sisältää toiminnot mm. projekti-ideoiden arviointiin, projektisalkkujen hallintaan, projektihallintaan, resurssisuunnitteluun ja työajanseurantaan.

Järjestelmän toiminnallisuutta voidaan muokata helposti. Tämä mahdollistaa Camakon sovittamisen tukemaan asiakkaan toimintatapaa.

Perinteisen projektihallinnan keskeisiä piirteitä ovat aikataulu- ja resurssienhallinnan ohella budjetointi ja kustannusseuranta. Camako hallitsee nämä kaikki monipuolisilla ja tehokkailla toiminnoillaan. Laajojen projektien aikatauluhallintaa varten Camako integroituu tarvittaessa saumattomasti Microsoft Projectiin.

Camako sisältää piirteitä myös ketterien menetelmien käytön tueksi, sillä Camako sisältää erilaisia Kanban -näkymiä.

Salkunhallinta antaa ajantasaisen tilannekuvan salkuista ja niihin kuuluvista projekteista. Camako –järjestelmä muodostaa automaattisesti salkkunäkymiä projektien luokittelutekijöiden perusteella. Lisäksi käyttäjä voi koota omia salkkuja poimimalla projekteja manuaalisesti perustamaansa salkkuun. Visuaaliset näkymät kohdistavat liiketoimintajohdon huomion päätöksenteon kannalta oleellisiin asioihin sekä mahdollistaa reagoinnin projektien ongelmakohtiin.

Lisätietoja Camako-ohjelmasta löydät ohjelmiston tuotesivuilta.

Lue lisää

Intelli R

Intelli R on selainpohjainen ohjelmisto, joka mahdollistaa talo- ja yhdyskuntatekniikan rakennuttamishankkeiden kustannusten tehokkaan suunnittelun ja ohjaamisen.

Yksi järjestelmän merkittävimmistä hyödyistä on yksittäisten hankkeiden ja hankekokonaisuuksien suoraviivainen kustannussuunnittelu (tavoitearvion laadinta), -seuranta sekä ennusteen ylläpito. Tämän vuoksi järjestelmä palvelee yksittäisestä hankkeesta ja hankekokonaisuuksista vastaavia henkilöitä sekä myös hankkeisiin osallistuvia muita osapuolia.

Kustannussuunnittelun pohjana voidaan käyttää vakioituja kustannusrakenteita – nimikkeistöjä. Nimikkeistöjen käyttö yhdenmukaistaa ja nopeuttaa suunnittelua sekä luo pohjan tehokkaalle hankkeiden kustannusvalvonnalle. Järjestelmästä voidaankin tuottaa raportteja hyödyntäen nimikkeistöjä monipuolisin rajauksin sekä tuottaa kustannuskoosteita yksittäisestä tai useammasta hankkeesta.

Yksittäisten hankkeiden kustannusvalvonta sopimuksineen, lisä- ja muutostöineen sekä maksuerineen on yhdessä järjestelmässä, jolloin yksittäisen hankkeen tilanne ja myös kokonaiskuva on helposti saatavilla.

Lisätietoja Intelli R ohjelmasta löydät ohjelmiston tuotesivuilta.

Lue lisää

Microsoftin projektinhallinnan sovellukset

Prohalla on yli vuosikymmenen kokemus Microsoftin projektiohjelmistojen käyttöönotoista. Olemme toteuttaneet Microsoft Project, Project Online ja Project Server -käyttöönottoja ja versiopäivityksiä kymmenille organisaatioille. Joukossa on kansainvälisiä yrityksiä sekä kotimaisia toimijoita.

Microsoftin välinetarjonta työn, projektien, resurssien ja projektisalkkujen alueella on kattava. Perinteiset Project Online ja työasemalle asennettava MS Project ohjelmisto ovat toiminnoiltaan laajoja ammattilaisen välineitä. Uusi Project for the Web ja Planner edustavat uutta lähtökohtaisesti pilviympäristöön rakennettua välinesukupolvea.

Sekä Project Onlineen luodut, että Project for the Web projektit yhdistetään Project Home ja Toteutussuunnitelma (Roadmap) sivuilla. Myös Power BI data analyyseissa voidaan yhdistää tietoa näistä eri välineistä.

Lue lisää

Safran -tuotteet

Safran -tuotteita käytetään investointiprojektien sekä laitoskunnossapidon suurseisokkien aikataulusuunnittelussa ja –seurannassa sekä riskien arvioinnissa. Niitä käytetään mm. seuraavilla teollisuuden aloilla: öljy- ja kaasuteollisuus, energia-ala, puolustusteollisuus ja rakentaminen.

Safran Project on aikataulusuunnitteluväline. Se on kehitetty investointiprojektien aikataulusuunnitteluun ja -seurantaan. Safran Project tarjoaa monipuolisen aikataulusuunnittelun lisäksi toiminnot aikatauluriskien arviointiin Monte Carlo -menetelmällä sekä tehokkaat ja erittäin monipuoliset välineet projektin edistymän raportointiin ja muutoksenhallintaan.

Safran Web Reporting tarjoaa projektitiimin jäsenille sekä muille projektitietoa tarvitseville reaaliaikaisesti pääsyn Safran Projectin raportteihin.

Safran Web Progressing:lla päivität projektin edistymää selaimella mistä tahansa ja milloin tahansa.

Safran Risk on projektien aikataulu- ja kustannusriskien arviointiin kehitetty ohjelma. Sen avulla voidaan toteuttaa yhdistetty projektin aikataulu- ja kustannusriskien vaikutusten arviointi.

Lisätietoja: http://www.safran.com/project

Lisätietoja: https://www.safran.com/web-reporting

Lisätietoja: https://www.safran.com/risk