Valmennus

Projektipäälliköille, johdolle ja henkilöstölle

Projektijohtamisen koulutusta juuri oikeaan tarpeeseen

Projektitoiminnan kyvykkyyden perusta on osaavat työntekijät.
Ota yhteyttä, niin suunnittelemme juuri sinun organisaatiosi toimintaan ja tarpeeseen sopivan koulutuksen. Olemme toteuttaneet useita projektijohtamisen koulutusohjelmia yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa.

 • Koulutusten sisällöt suunnitellaan aina asiakkaan kanssa kohderyhmien tarpeiden mukaisesti.
 • Sisällön suunnittelussa hyödynnetään laajaa materiaalipankkiamme ja valmiita ohjelmarunkoja.
 • Koulutuksen aikana osallistujat tekevät käytännönläheisiä harjoituksia, jotka liittyvät organisaation omiin projekteihin.
 • Kouluttajan alustukset tutustuttavat projektijohtamisen parhaisiin käytäntöihin ja tarjoavat käytännöllisiä keinoja projektien
  päivittäisiin haasteisiin.
 • Koulutukset tukevat organisaatiosi valitseman metodologian jalkautusta, perustuipa se PMBOK, ISO tai Prince2 malliin.
 • Koulutus tukee projektipäälliköiden omaa urakehitystä auttamalla valmentautumaan IPMA:n tai PMI:n sertifiointeihin.

Valmennus

Projektipäälliköille, johdolle ja henkilöstölle

Projektijohtamisen koulutusta juuri oikeaan tarpeeseen

Projektitoiminnan kyvykkyyden perusta on osaavat työntekijät.
Ota yhteyttä, niin suunnittelemme juuri sinun organisaatiosi toimintaan ja tarpeeseen sopivan koulutuksen. Olemme toteuttaneet useita projektijohtamisen koulutusohjelmia yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa.

 • Koulutusten sisällöt suunnitellaan aina asiakkaan kanssa kohderyhmien tarpeiden mukaisesti.
 • Sisällön suunnittelussa hyödynnetään laajaa materiaalipankkiamme ja valmiita ohjelmarunkoja.
 • Koulutuksen aikana osallistujat tekevät käytännönläheisiä harjoituksia, jotka liittyvät organisaation omiin projekteihin.
 • Kouluttajan alustukset tutustuttavat projektijohtamisen parhaisiin käytäntöihin ja tarjoavat käytännöllisiä keinoja projektien
  päivittäisiin haasteisiin.
 • Koulutukset tukevat organisaatiosi valitseman metodologian jalkautusta, perustuipa se PMBOK, ISO tai Prince2 malliin.
 • Koulutus tukee projektipäälliköiden omaa urakehitystä auttamalla valmentautumaan IPMA:n tai PMI:n sertifiointeihin.

Projektipäällikkökoulutukset

Uusille ja jo projektipäällikköinä toimineille henkilöille soveltuva koulutus auttaa ottamaan projektin haltuun.

Koulutus tutustuttaa projektijohtamisen periaatteisiin: Miten projektijohtamisen eroaa muusta organisaation johtamisesta, mistä projektit tulevat, miten ne valmistellaan, asetetaan, suunnitellaan, kuinka kestot ja työmäärät arvioidaan, miten muutokset hallitaan, kuinka riskeihin varaudutaan sekä miten projektit viedään päätökseen. Erityisesti saadaan käytännöllisiä työvälineitä projektin osallistujien sitouttamisen ja viikoittaisen johtamisen tueksi ja opitaan projektin eri roolien vastuut.

Koulutus valmistellaan aina lähtien kohderyhmän vaatimuksista. Sisältöön valitaan sopivat osat projektijohtamisen parhaista käytännöistä ja siihen upotetaan organisaation omat toimintatavat. Sisältö raamitetaan johtavien projektihallinnan standardien ja organisaation käytössä olevien työtapojen avulla.

Projektikoulutukset johdolle

Organisaation johto osallistuu projektitoimintaan hallitsemalla projektisalkkuja sekä ohjaamalla yksittäisiä projekteja. Kohderyhmän mukaisesti koulutuksen sisältö painotetaan joko ohjausryhmätyöskentelyyn tai projektisalkun hallintaan.

Projektisalkun hallinnan tavoitteena on valita toteutettavaksi oikeat projektit ja varmistaa, että organisaation resurssit riittävät niiden toteuttamiseen. Työpajamuotoisen koulutuksen avulla tutustutaan menetelmiin, joiden avulla kootaan kuva organisaation projektisalkusta, muodostetaan prosessi projektiehdotusten käsittelyyn sekä hahmotetaan projektien priorisointi ja valintamalli.

Projektien ohjausta tehdään ohjausryhmissä ja projektin omistajan toimesta. Ohjauksen tavoitteena on varmistaa organisaation tuki projektin onnistumiselle. Projektien omistajina ja ohjausryhmissä työskenteleville suunnattujen koulutusten tavoitteena on, että osallistujat oppivat riittävällä tavalla tuomaan johto näkyväksi ja läsnä olevaksi projektijohtamisessa, ymmärtämään projektipäällikön ja johdon näkökulmaero, millaista käytännön tukea projektipäällikkö tarvitsee sekä, mitä ohjausryhmä voi vaatia projektipäälliköltä.

Projekteihin osallistuvien asiantuntijoiden koulutukset

Projektin johtaminen ei ole ainoastaan projektipäällikön tehtävä. Projektityöosaamista tarvitaan myös asiantuntijarooleissa.

Projektiryhmissä mukana olevat asiantuntijat osallistuvat omalta osaltaan suunnitteluun, seurantaan sekä muutosten ja riskien hallintaan. Lisäksi mahdollisesti useiden eri projektien töiden ja linjatöiden aikataulutus ja hallinta vaatii henkilötasolla tehokasta ajanhallintaa sekä käsityksen eri projektien tilanteesta ja oman työn vaikutuksesta niiden etenemiseen.

Projektin jäsenen koulutuksissa käsitellään osin samoja sisältöjä kuin projektipäälliköille suunnatuissa koulutuksissakin. Painotettavina sisältöinä ovat oman ajankäytön tehokas hallinta, työmäärien arviointi sekä työympäristön, välineiden ja organisoinnin vaikutus motivaatioon ja tuottavuuteen.

MS Project / Project for Office 365 koulutus

Tarjoamme MS Project, Project Online tai Project Server ohjelmistojen koulutuksia asiakaskohtaisesti järjestettynä lähiopetuksena ja verkon yli, esim. Microsoft Teams tai Skype ohjelmistojen avulla, toteutettavana etäkoulutuksena.

Koulutuksessa käydään läpi olennaisilta osilta MS Project ja/tai Project Online ohjelmistojen toiminnallisuudet, mutta ennen kaikkea opitaan hyödyntämään välinettä oman organisaation projektien aikataulu ja resurssisuunnittelun tukena, seurannan välineenä sekä välineenä tuottaa ajantasaista raportointia projektin sidosryhmille.